1. SATICI FİRMA BİLGİLERİ

YILMAZ KUTAY AKTAŞ ŞAHIS ŞİRKETİ

Sermet Mahallesi, 169. Cadde, 2/12 Merkez, Isparta

0539 251 26 56

www.legacyturkey.com

YILMAZ KUTAY AKTAŞ ŞAHIS ŞİRKETİ Ön Bilgilendirme Formu’nun devamında “Legacy Capital” olarak anılacaktır.

2. MAL/HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE KULLANIMI

Abone, satın aldığı döneme ait ücreti (zaman zaman Legacy Capital tarafından güncellenebilecektir) ödediği sürece www.legacyturkey.com adresinde ve/veya mobil cihaz, akıllı televizyon ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan Legacy Capital uygulamalarında (“Platform”) bulunan abonelikle gelen belirli içerik hizmetlerinden (“İçerik”) faydalanabilecek, İçerikler’i internet üzerinden izleyebilecektir. Legacy Capital, Platform içerisinde sunduğu İçerikleri değiştirme hakkını her zaman saklı tutar.

30 günlük veya 90 günlük yenilenen abonelik seçilmesi halinde: Abonelik, Abone tarafından yenileme tarihinden önce fesih edilmediği takdirde, satın alındığı tarih itibariyle 30 (otuz) günlük veya 90 (doksan) günlük sürelerle yenilenecek ve yenilenen döneme ilişkin bedel Abone’nin belirlediği ödeme aracından her yenilenen 30 (otuz) günlük veya 90 (doksan) günlük dönem başında tahsil edilecektir. Yenilemenin istenmemesi halinde, yenileme tarihinden önce fesih talebinin Legacy Capital’e iletilmesi gerekmektedir. Bu halde, yenileme tarihine kadar İçeriklere erişim sağlanabilecek, yenileme tarihi geldiğinde abonelik sona erecek ve yenilenen döneme ilişkin ücret tahsil edilmeyecektir.

Abone, mesafeli sözleşmenin imzasından sonra bir kampanyadan faydalandığı takdirde, kampanya süresince kampanya koşulları geçerli olacaktır. Kampanya bitiminde abonelik kaldığı yerden yukarıda belirlenen şartlar dahilinde devam edecektir.

Yıllık (360 günlük) yenilenen abonelik seçilmesi halinde: Abonelik, Abone tarafından yenileme tarihinden önce fesih edilmediği takdirde, satın alındığı tarih itibariyle 360 günlük sürelerle yenilenecek ve yenilenen döneme ilişkin bedel Abone’nin belirlediği ödeme aracından her yenilenen 360 günlük dönem başında tahsil edilecektir. Yenilemenin istenmemesi halinde, yenileme tarihinden önce fesih talebinin Legacy Capital’e iletilmesi gerekmektedir. Bu halde, yenileme tarihine kadar İçeriklere erişim sağlanabilecek, yenileme tarihi geldiğinde abonelik sona erecek ve yenilenen döneme ilişkin ücret tahsil edilmeyecektir.

6 Aylık (180 gün) abonelik seçilmesi: Abonelik süresi bitiminden önce üyelik sonlandırılmak istenirse Abone, fesih talebini Legacy Capital’e iletmesi gerekmektedir. Bu halde, abonelik bitiş tarihine kadar Abone, dilerse İçeriklere erişim sağlayabilecek veyahut anında üyeliğinin durdurulmasını talep edebilecektir. Söz konusu abonelik, elektronik ortamda anında ifa edilen bir abonelik hizmeti olup, kullanıma bağlı kısmi ücretlendirme ve/veya iade uygulaması bulunmamaktadır.

Yıllık (360 gün) abonelik seçilmesi: Abonelik süresi bitiminden önce üyelik sonlandırılmak istenirse Abone, fesih talebini Legacy Capital’e iletmesi gerekmektedir. Bu halde, abonelik bitiş tarihine kadar Abone, dilerse İçeriklere erişim sağlayabilecek veyahut anında üyeliğinin durdurulmasını talep edebilecektir. Söz konusu abonelik, elektronik ortamda anında ifa edilen bir abonelik hizmeti olup, kullanıma bağlı kısmi ücretlendirme ve/veya iade uygulaması bulunmamaktadır.

Abone, mesafeli sözleşmenin imzasından sonra bir kampanyadan faydalandığı takdirde, kampanya süresince kampanya koşulları geçerli olacaktır. Kampanya bitiminde abonelik kaldığı yerden yukarıda belirlenen şartlar dahilinde devam edecektir.

Ödeme bilgisi ve kampanya kodu girilen kurgunun söz konusu olduğu ve kampanya bitiminde kendiliğinden 30 günlük veya 90 günlük yenilenen aboneliğin aktive olacağı hallerde: Kullanılan kampanya kodu [*] boyunca geçerli olup, bu süre sona ermeden önce feshedilmediği takdirde abonelik, kampanyanın sona erdiği tarih itibariyle standart 30 (otuz) günlük veya 90 (doksan) günlük yenilenen abonelik olarak, ücret karşılığı devam edecektir. Abonelik, duruma göre, kampanya süresi sonundan önce veya standart abonelik başladığı takdirde yenileme tarihinden önce fesih edilmediği takdirde, standart aboneliğin başladığı tarih itibariyle 30 (otuz) günlük veya 90 (doksan) günlük sürelerle yenilenecek ve yenilenen döneme ilişkin bedel Abone’nin belirlediği ödeme aracından duruma göre standart aboneliğin başladığı tarih ve her yenilenen 30 (otuz) günlük veya 90 (doksan) günlük dönem başında tahsil edilecektir. Standart üyeliğin başlatılması ve yenilenmesinin istenmemesi halinde, duruma göre, standart abonelik başlangıç tarihinden veya abonelik yenileme tarihinden önce fesih talebinin Legacy Capital’e iletilmesi gerekmektedir. Bu halde, duruma göre, kampanya süresinin sonuna veya yenileme tarihine kadar İçeriklere erişim sağlanabilecek, duruma göre kampanya süresinin sonu veya yenileme tarihi itibariyle abonelik sona erecek ve duruma göre, standart abonelik dönemine veya yenilenen döneme ilişkin ücret tahsil edilmeyecektir.

Abone, mesafeli sözleşme konusu hizmetlerin sağlanması ve geliştirilmesi ile ödemelerin gerçekleştirilmesini temin amacıyla Legacy Capital ile paylaştığı bilgilerin ve bu bilgilerin kullanımı ile gerçekleşen işlemler ile ilintili Legacy Capital uhdesinde üreyen tüm bilgilerin işlenmesine ve saklanmasına izin vermektedir. Abone, her zaman için Legacy Capital’den bilgilerinin kaydedilmesine ilişkin verdiği izni geri alabilecek ve kayıtlı bilgilerin silinmesini talep edebilecektir. Ancak Abone, böyle bir bu durumda paylaştığı bilgilere istinaden sunulmakta olan hizmetlerden yararlanamayacağını kabul eder.

Legacy Capital tarafından abonelik üzerinden yetkisiz bir kullanımın tespiti veya bu tür kullanımdan şüphe edilmesi halinde hizmet sunumu herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın derhal durdurulabilecektir.

İçerik’in hukuka aykırı kullanımının önlenmesi, hizmet kalitesinin artırılabilmesi ve/veya Legacy Capital tarafından gerekli görülen sair durumlarda hizmetin teknik kullanım kriterleri değiştirilebilmektedir.

3. MAL/HİZMETİN FİYATI

Banka veya kredi kartıyla 30 (otuz) günlük abonelik seçilmesi halinde: Satın alınan abonelik feshedilmediği sürece, otomatik olarak yenilenen her 30 (otuz) günlük dönem başında tahsil edilecek abonelik bedeli 237 ₺’dir (Tüm vergiler dâhildir).

Banka veya kredi kartıyla 90 (doksan) günlük abonelik seçilmesi halinde: Satın alınan abonelik feshedilmediği sürece, otomatik olarak yenilenen her 90 (doksan) günlük dönem başında tahsil edilecek abonelik bedeli 599 ₺’dir (Tüm vergiler dâhildir).

Banka veya kredi kartıyla yıllık (360 günlük) abonelik veya 6 aylık (180 günlük) abonelik seçilmesi halinde: Satın alınan abonelik, süresi dolduğunda otomatik olarak feshedilir. 6 aylık (180 günlük) abonelik bedeli 1200 TL,  yıllık (360 günlük) abonelik bedeli 2200 TL’dir (Tüm vergiler dâhildir). Toplam tutar Legacy Capital tarafından tek seferde peşin olarak tahsil edilir. Söz konusu abonelik, elektronik ortamda anında ifa edilen bir abonelik hizmeti olup, kullanıma bağlı kısmi ücretlendirme ve/veya iade uygulaması bulunmamaktadır.

Ödeme bilgisi ve kampanya kodu girilen kurgunun söz konusu olduğu ve kampanya bitiminde kendiliğinden 30 (otuz) günlük yenilenen aboneliğin aktive olacağı hallerde: Kullanılan kampanya kodunun süresi dolup standart 30 (otuz) günlük yenilenen aboneliğin otomatik olarak başlaması halinde, abonelik feshedilmediği sürece, standart abonelik başlangıç tarihinde ve ayrıca standart abonelik başlangıç tarihi itibariyle otomatik olarak yenilenecek her 30 (otuz) günlük dönem başında tahsil edilecek abonelik bedeli 237 ₺’dir (Tüm vergiler dâhildir).

Ödeme bilgisi ve kampanya kodu girilen kurgunun söz konusu olduğu ve kampanya bitiminde kendiliğinden 90 (doksan) günlük yenilenen aboneliğin aktive olacağı hallerde: Kullanılan kampanya kodunun süresi dolup standart 90 (doksan) günlük yenilenen aboneliğin otomatik olarak başlaması halinde, abonelik feshedilmediği sürece, standart abonelik başlangıç tarihinde ve ayrıca standart abonelik başlangıç tarihi itibariyle otomatik olarak yenilenecek her 90 (doksan) günlük dönem başında tahsil edilecek abonelik bedeli 599 ₺’dir (Tüm vergiler dâhildir).

Legacy Capital, bir sonraki (yenilenen) dönemden itibaren geçerli olmak üzere, her zaman hizmet bedellerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Abone, hizmet bedellerinde meydana gelebilecek bu değişiklikleri kabul etmediği takdirde sözleşmeyi, hizmet bedelinin Abone’den tahsil edileceği tarihe kadar feshetme hakkını haizdir. Bu tarihe kadar sözleşmeyi feshetmeyen Abone, yenilenen döneme uygulanacak hizmet bedeline ilişkin değişikliği kabul etmiş kabul edilecektir.

4. MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Satın alınan hizmet, otomatik olarak, Abone’nin işleme onay verip mesafeli sözleşmeyi kabulü ardından ödemenin tahsil edildiği andan itibaren elektronik ortamda teslim edilmektedir. Aboneler hizmetten tahsilatın yapıldığı andan itibaren en geç 24 saat içerisinde faydalanmaya başlayabilirler. Abone, Platform’a giriş yaparak Platform üzerinden hizmet alabilir.

Satın alınan ve/veya yenilenen dönemlerde herhangi bir nedenle hizmet bedeli tahsil edilemez veya ödeme iptal edilir yahut teknik bir sebep dolayısıyla ödeme Legacy Capital’e ulaşmaz ise, Legacy Capital ilgili döneme ilişkin olarak hizmetin teslimi ve hizmetin sağlanması yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Hizmetin doğrudan ve dolaylı teknik altyapısını oluşturan sistemlerdeki arızalar, internette yaşanan kesintiler, arızalar, hız düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti, görüntü kalitesi ve güvenlik problemleri, genel elektrik kesintisi, kötü hava koşulları, savaş, terör eylemleri, ambargo, doğal afet, yangın, sel, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşması, isyan, grev, idari ve yasal mercilerin yayın kapatma, erişimi engelleme, erişime ara verme ve kısıtlama kararları gibi Legacy Capital’in makul kontrolü dışındaki ve/veya Borçlar Kanunu kapsamında mücbir sebep sayılan tüm hallerde ve/veya umulmayan hallerde ve/veya bozucu şartlarda, Legacy Capital yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmaz. Bu ve bunun gibi durumlar, Legacy Capital için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Legacy Capital’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

5. CAYMA HAKKI

İşbu ön bilgilendirme formunda tanımı yapılan mal/hizmet, niteliği itibarıyla elektronik ortamda anında ifa edildiğinden, Abone’nin cayma hakkı bulunmamaktadır.

6. TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ ÇÖZÜM YOLLARI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Abone, aldığı hizmete ve kişisel verilere ilişkin şikayetlerini 0539 251 26 56 nolu destek hattı veya www.legacyturkey.com adresi üzerinden iletebilir. Ayrıca, mal/hizmetlere ilişkin şikâyet ve itiraz başvuruları, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, Abonenin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapılabilecektir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Legacy Capital bahsi geçen hizmetleri sunmak, daha iyi hizmet verebilmek ve Abone’nin beklentilerine daha uygun içerikler sağlamak amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereği abone kişisel verilerini, Legacy Capital aboneliği çerçevesinde ve www.legacyturkey.cominternet adresinde yer alan Aydınlatma İlkeleri’ne uygun olarak, Platform ve/veya çağrı merkezi üzerinden işleyecek, aktarabilecek, saklayacak, sınıflandıracak ve profillemesini yapabilecektir. Abone, mesafeli sözleşmeyi kabul etmesiyle beraber kişisel verilerinin bu kapsamda işlenmesine, aktarılmasına, saklanmasına, sınıflandırılmasına ve profillenmesine icazet etmiş sayılır. Abone “İlgili Kişi” sıfatıyla; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanıp kullanmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı Legacy Capital’in işbirliği yaptığı gerçek veya tüzel kişileri öğrenme, kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, ilgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, ilgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle Abone/ İlgili Kişi’nin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarına sahiptir. Abone KVKK’nın 11. Maddesinde yer alan haklarından doğan şikayet ve taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Legacy Capital’den [email protected] elektronik posta adresinden talep edebilecektir. Söz konusu itiraz haklarına ilişkin aydınlatma metni www.legacyturkey.com adresinde yayınlanmaktadır.

Legacy Capital, Abone tarafından yapılan kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve / veya muhafaza edilmesi ile ilgili talepleri niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Bu sürenin başlayabilmesi için Kullanıcı talebini yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Legacy Capital’e göndermelidir. Talebin Legacy Capital tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; Abone cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halükarda başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilir.